Tehnički podaci

Prednosti mermernih radijatora u odnosu na sve druge tipove grejanja na struju je višestruka:

1. Više grejnih tela manje jačine omogućuje idealno raspoređenu toplotu u celoj prostoriji (svako grejno telo idealno zrači toplotnu energiju 2,5 do 3 metra). Time postižemo da umesto jednog epicentra tj. izvora toplote veće snage i neujednačene sobne temperature, dobijamo ujednačenu i prijatnu temperaturu sa potpuno odvojenim senzorima (sobnim termostatima) koje sami regulišete po sopstvenim potrebama. Da bi postigli maksimalne efekte grejanja obezbedili smo besplatne stručne savete u smislu pravilnog rasporeda grejnih tela.

2. Svaki radijator zauzima veoma malo prostora sa svojom debljinom od 4cm i zidnim nosačem od 3cm (svega 7cm). Svojim izgledom predstavlja zaista lep detalj u stambenom ili poslovnom prostoru.

Sve veličine mermernih radijatora izrađuju se u dve varijante: standard i luks.
Luks varijanta podrazumeva zaobljenu ivicu ploče koja joj daje izuzetno lep izgled, a ukupna debljina grejnog tela je 40mm za sve tipove ploče. Po vašoj želji radijatore možete poručiti i u vašoj omiljenoj boji.

Garancija za ploče je 4 godine, dok termostati ne podležu garanciji prodavca, vec proizvodjaca.

Osnovne karakteristike grejnih ploča:          
Snaga (kW) 0.4 0.6 0.8 1 1 1.25 1.4
Dužina (cm) 56 84 112 120 120 120 120
Širina (cm) 40 40 40 50 40 55 60
Težina (kg) 21 35 46 63 52 75 85
Kapacitet* (m2) 5 7 9 13 / 15 17
*za evropski standard            
     
Koeficijent upijanja toplote S:  
Materijal S8W/m2K) %
DRVO 7.5 17
SIPOREKS BLOK 13.9 32
OPEKA PUNA 15.6 36
OPEKA SILIKATNA 20.7 47
OPEKA KLINKER 21.3 49
BETON ARMIRAN 28.8 66
MERMER 43.6 100

 

 

Izaberite klasični ili neki od digitalnih termostata koje možete programirati prema potrebi…