Sertifikati

Svi naši proizvodi rađeni su po standardima kvaliteta za šta posedujemo odgovarajuće sertifikate. Svi sertifikati su izdati od odgovarajućeg organa

Magazin grejanje poseduje sledeće sertifikate:

Pravilnik o elektricnoj opremi namenjenoj za upotrebu u okviru odredjenih granica napona

Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti